Všeobecné obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky

Následující obchodní podmínky (Podmínky) se vztahují na všechny objednávky v našem internetovém obchodě dostupné na adrese https://alena-home.cz/, provozované společností DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, se sídlem: Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450, Polsko, DIČ: 8652423848, IČO: 180085502.

Základní kapitál: CZK. Naše podnikatelská činnost je zapsána v Centrálním registru a informacích o ekonomické činnosti (CEIDG) vedeném ministerstvem hospodářství podle ustanovení zákona o svobodě hospodářské činnosti.

1. Rozsah

Naše podmínky platí pro všechny objednávky přijaté prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Tyto Podmínky platí také pro podniky pro budoucí obchodní vztahy bez nutnosti formálního vyjádření. Pokud nebylo výslovně schváleno opak, nemůžeme akceptovat smluvní platnost jakýchkoli protichůdných nebo doplňujících obecných obchodních podmínek používaných jakýmkoli podnikem.

2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti oprav

Smlouva je uzavřena s DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska.

Umístěním produktů do internetového obchodu činíme závaznou nabídku z naší strany na uzavření smlouvy týkající se těchto položek. Naše produkty můžete bez závazku umístit do nákupního košíku a své zadání můžete kdykoli před odesláním závazné objednávky opravit pomocí opravných prostředků, které jsou pro tento účel poskytovány a vysvětleny během objednávacího procesu. Smlouva je uzavřena kliknutím na tlačítko objednat což naznačuje vaše přijetí naší nabídky týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku. Jakmile odešlete svou objednávku, ihned obdržíte potvrzení e-mailem.

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

Jazyk(y) dostupné pro uzavření smlouvy: čeština, angličtina, polština

Ukládáme text smlouvy a předáváme data objednávky a naše obchodní podmínky na trvalém médiu. Text smlouvy si můžete také prohlédnout v naší zákaznické přihlašovací oblasti.

4. Dodací podmínky

Doprava probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti GLS. Náklady na dopravu lze zkontrolovat na stránce: https://alena-home.cz/dodaci-podminky

Zboží zasíláme pouze na cestě; vyzvednutí zákazníkem není možné.

Produkty dodáváme také do výdejních míst kurýrní společnosti GLS. Aktuálně dostupné výdejní místa lze zkontrolovat na stránce: https://gls-group.com/CZ/en/parcelshop-list

5. Platba

Pro nákup v našem internetovém obchodě jsou základně k dispozici následující platební metody.

Platba předem
Pokud si zvolíte platbu předem, poskytneme vám údaje o našem bankovním účtu v samostatném e-mailu a zboží doručíme po obdržení platby.

Kreditní karta
Po odeslání objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Po vaší identifikaci jako zákonný držitel karty se platební transakce automaticky provede a bude naúčtována na vaší kartě.

PayPal
Během objednávacího procesu budete přesměrováni na webové stránky PayPal. Pro úhradu fakturované částky přes PayPal musíte být tam zaregistrováni nebo se nejdříve zaregistrovat, identifikovat se pomocí svých přístupových údajů a potvrdit platební pokyny nám. Po odeslání objednávky v obchodě požádáme PayPal o zahájení platební transakce. Ihned poté se platební transakce automaticky provede pomocí PayPal. Během objednávacího procesu obdržíte další informace.

Google Pay
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím Google Pay, musíte být registrováni u poskytovatele služeb Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, identifikovat se pomocí svých přístupových údajů a potvrdit platební příkaz. Platební transakce bude provedena ihned po odeslání vaší objednávky. Další informace naleznete během objednávacího procesu.

Apple Pay
Chcete-li zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím Apple Pay, musíte používat prohlížeč „Safari“, být registrováni u poskytovatele služeb Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, identifikovat se pomocí svých přístupových údajů a potvrdit platební příkaz. Platební transakce bude provedena ihned po odeslání vaší objednávky. Další informace naleznete během objednávacího procesu.

GoPay
Rychlé bankovní převody

6. Právo na zrušení

Spotřebitelé mají právo na zákonné právo na zrušení, jak je popsáno v pokynech k právu na zrušení https://alena-home.cz/vraceni-zbozi. Podnikům není uděleno žádné dobrovolné právo na zrušení.

7. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává naše majetkem až do úplného zaplacení.

Pro podniky platí navíc: Vyhradíme si vlastnictví zboží do úplného urovnání všech pohledávek vyplývajících ze současného obchodního vztahu. Máte právo přeprodat zboží pod výhradou v běžném obchodním provozu; jakékoli pohledávky vzniklé z tohoto přeprodeje - bez ohledu na spojení nebo smíchání vyhrazeného zboží s novou položkou - ve výši fakturované částky nám postoupíte předem a my toto postoupení přijímáme. Zůstáváte oprávněni vybírat pohledávky; avšak my můžeme rovněž vybírat pohledávky sami, pokud nesplníte své platební závazky.

8. Poškození během dodání

Pro spotřebitele platí následující: Pokud je zboží dodáno s viditelným poškozením způsobeným během přepravy, nahlásit prosím vadu přepravci a neprodleně nás informujte. Nedodání reklamace nebo navázání kontaktu nijak neovlivňuje vaše zákonná práva ani vymáhání těchto práv, zejména vaše záruční práva. Tímto nám však pomáháte uplatnit naše vlastní nároky vůči přepravci nebo přepravnímu pojišťovateli.

Pro podniky platí: Rizika náhodné ztráty nebo poškození zboží se převedou na vás, jakmile předáme položku dopravci, přepravci nebo jinému dodavateli pro předání určené osobě nebo zařízení. Navíc podniky podléhají kontrolním a oznamovacím povinnostem stanoveným v čl. 563 § 1 polského občanského zákoníku (Kodeks Cywilny). Kupující musí zboží ihned po jeho dodání prodávajícím přezkoumat, pokud je to v běžném obchodním provozu proveditelné, a při zjištění jakékoli vady musí prodávajícímu okamžitě oznámit. Pokud nesplníte pokyny uvedené v tomto dokumentu, zboží bude považováno za schválené, pokud vada nebyla při kontrole zjistitelná. To se nevztahuje, pokud jsme danou vadu záludně zatajili.

9. Záruka a záruky

Pro spotřebitele platí následující: vztahují se zákonná práva týkající se odpovědnosti za vady. Pro spotřebitele se uplatňují zákonná záruční práva stanovená zákonem země, ve které má spotřebitel své obvyklé bydliště. Máme právní povinnost dodávat produkty, které jsou v souladu s touto smlouvou. Stížnosti lze podávat prostřednictvím:

  • e-mailu: info@alena-home.cz
  • pošty: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Poland

Pokud uplatňujete svá záruční práva a považujeme za nutné přijmout zboží zpět, abychom prozkoumali vaši stížnost, musíte zboží vrátit na náš náklad na výše uvedenou adresu. Pokud by pro kupujícího bylo příliš obtížné dodat věc nebo způsob její montáže, kupující je povinen věc zpřístupnit prodejci na místě, kde se věc nachází.

Pro podniky platí: naše odpovědnost za zákonnou záruku za vady je vyloučena díky 558 § 2 polského občanského zákoníku (Kodeks Cywilny). Vyloučení nebo omezení odpovědnosti za zákonnou záruku za vady není účinné, pokud prodejce záludně zatajil vadu kupujícímu.

Platí pro spotřebitele i podniky: u některých produktů se mohou vztahovat dodatečné záruky; informace o případných dodatečných zárukách (např. výrobcem) a jejich přesných podmínkách lze nalézt vedle produktu nebo na samostatných informačních stránkách v online obchodě, pokud je to relevantní.

Zákaznický servis: info@alena-home.cz

10. Odpovědnost

V každém případě budeme neomezeně odpovědni za nároky na náhradu škody, kterou jsme způsobili my, naši právní zástupci nebo právní zástupci
• za újmu na životě, zdraví nebo těle
• za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinnosti
• za záruční závazky, pokud byly dohodnuty
• vůči spotřebitelům.

Kromě těchto případů je naše odpovědnost podle občanského práva omezena na předvídatelné a přímé škody v době uzavření smlouvy.

11. Online řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR), která je přístupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Závěrečná ustanovení

Pro podniky platí polské právo; ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží jsou vyloučena.

Pro podniky, právnické osoby veřejného práva nebo zvláštní veřejně-právní fond je výlučnou soudní jurisdikcí pro všechny spory z obchodních vztahů mezi námi a vámi naše sídlo.

Nahrávám...
Nahrávám...