Instrukce k odstoupení od smlouvy

Vracení zboží je velmi snadné a jasný:

  1. Připravte balík, který chcete vrátit.
  2. Připravte prohlášení o odstoupení od smlouvy. Uveďte v něm:
    a) Jméno a příjmení,
    b) číslo objednávky a způsob, jakým máme vrátit peníze. Nezapomeňte, že peníze vracíme stejným způsobem, jakým byla objednávka zaplacena.
  3. Objednávku můžete pohodlně vrátit prostřednictvím jedné z následujících webových stránek: https://www.ppl.cz/balik-pro-tebe/formular nebo https://www.shipex.cz/cenik . Objednávku vraťte na naši adresu: DOBRZAŃSCY home, Ulice Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Polsko.
  4. Očekávejte vrácení peněz - mějte na paměti, že máme 14 dní na provedení vrácení.

Pokud potřebujete pomoc s vrácením, kontaktujte nás na adrese: info@alena-home.cz


Pokyny k odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.

Pokyny k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po 14 dnech od dne, kdy vy nebo třetí osoba, která není dopravcem a kterou jste vybrali, převezme fyzické držení zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení musíte nás (DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Polska, info@alena-home.cz, Telefon: +48 15 810 10 30) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem poslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, abyste odeslali svou komunikaci týkající se uplatnění práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Následky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vašeho výběru jiného způsobu doručení než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Provedeme vrácení platby stejným způsobem, jakým jste platbu provedli, pokud jste výslovně neurčili jinak; v každém případě vám nebudou účtovány žádné poplatky v důsledku takového vrácení platby.

Vrácení zboží nám musíte provést bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů od dne, kdy jste nás informovali o vašem odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Náklady na vrácení zboží budete muset nést sami.

Jste odpovědní pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než je nezbytné k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u následujících smluv:

  • Smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle specifikací spotřebitele, tj. ne-předem vyrobeného zboží vytvořeného na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele nebo zboží, které je zjevně personalizované.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím níže uvedený formulář a odešlete jej zpět.)

— Adresát: DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Polska, info@alena-home.cz

— Tímto oznamuji/oznamujeme(*), že odstupuji/odstupujeme(*) od mé/naší (*) kupní smlouvy týkající se následujícího zboží (*)/poskytování této služby(*)

— Objednáno dne (*) / přijato dne (*)

— Jméno spotřebitele(-ů)

— Adresa spotřebitele(-ů)

— Podpis spotřebitele(-ů) (pouze pokud je tento formulář oznámen na papíře)

— Datum

(*) Nehodící se vyškrtněte

Nahrávám...
Nahrávám...