Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Za zpracování dat je zodpovědná:
Alina Dobrzańska
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
alina@alena-firany.pl

Děkujeme vám za návštěvu našeho internetového obchodu. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže naleznete podrobné informace o tom, jak nakládáme s vašimi daty.

1. Přístupová data a hosting

Naši webovou stránku můžete navštívit bez poskytování osobních informací. Při každé návštěvě na webové stránce server automaticky ukládá pouze takzvaný serverový log soubor, který např. obsahuje název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, objem přenesených dat a poskytovatele požadavku (přístupová data) a dokumentuje požadavek. Tato přístupová data jsou analyzována výhradně za účelem zajištění hladkého chodu webových stránek a zlepšení naší nabídky. Toto slouží dle čl. 6 (1) 1 lit. f GDPR ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které mají přednost v procesu vyvážení zájmů. Všechna přístupová data jsou smazána nejpozději jeden měsíc po skončení vaší návštěvy na naší webové stránce.

1.1 Hosting

Služby hostingu a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb na základě zpracování jménem nás. Pokud v tomto prohlášení o ochraně soukromí není uvedeno jinak, všechna přístupová data a všechna data shromážděná ve formulářích předepsaných pro tento účel na této webové stránce jsou zpracována na jejich serverech. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně soukromí.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila adekvátní úroveň ochrany dat rozhodnutím: Spojené království, USA

Existuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany dat pro USA jako základ pro převod do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Do certifikace našimi poskytovateli služeb pokračuje přenos dat na tomto základě: standardní ochranné doložky Evropské komise.

1.2 Content Delivery Network

1.2 Síť pro doručování obsahu (CDN)

Pro účely zkrácení doby načítání používáme pro některé nabídky takzvanou Síť pro doručování obsahu ("CDN"). Tato služba poskytuje obsah, např. velké mediální soubory, prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů externích poskytovatelů služeb CDN. Z tohoto důvodu budou přístupová data zpracována na serverech těchto poskytovatelů. Naše poskytovatele služeb zavazujeme na základě zpracování jménem nás. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany dat. Naše spolupráce je založena na standardních ochranných doložkách přijatých Evropskou komisí. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Zpracování dat pro účely zpracování smlouvy, navázání kontaktu

2.1 Zpracování dat pro účely plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy (včetně dotazů týkajících se zpracování jakýchkoliv existujících záručních a reklamačních nároků stejně jako jakýchkoliv zákonných povinností aktualizace) podle čl. 6 (1) (b) GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci vaší objednávky. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech nutně potřebujeme údaje k zpracování smlouvy a nemůžeme objednávku odeslat bez jejich specifikace. Jaké údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání údajů našim poskytovatelům služeb za účelem objednávky, platby a odeslání, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a po uplynutí lhůt pro uchování stanovených daňovými a obchodními předpisy budou smazány v souladu s čl. 6 (1) (c) GDPR, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů podle čl. 6 (1) (a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo na použití údajů nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o čem vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Systém správy zboží

Používáme systémy správy zboží externích poskytovatelů služeb pro zpracování objednávek a smluv. Naše poskytovatele služeb angažujeme na základě zpracování jménem naší společnosti. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, využijte prosím možnosti kontaktu popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany dat: Spojené království, USA

Existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany dat pro USA jako základ pro převod do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Do certifikace našimi poskytovateli služeb se přenos dat nadále zakládá na tomto základě: standardní doložky o ochraně dat Evropské komise.

2.2 Zákaznický účet

Pokud jste nám udělili souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR rozhodnutím o otevření zákaznického účtu, použijeme a uložíme vaše údaje za účelem zřízení zákaznického účtu a také pro další budoucí objednávky na naší webové stránce. Zrušení vašeho zákaznického účtu je možné kdykoliv a může být provedeno buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím funkce určené pro tento účel v zákaznickém účtu. Po zrušení vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o čem vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2.3 Navázání kontaktu

Jako součást naší komunikace se zákazníky sbíráme osobní údaje za účelem zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud nám tato údaje dobrovolně poskytnete při kontaktování nás (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako taková, jelikož v těchto případech potřebujeme údaje nutně ke zpracování vašeho dotazu. Jaké údaje jsou sbírány, je vidět z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vašeho dotazu budou vaše údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o čem vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Zpracování údajů za účelem odeslání zboží

Předáváme vaše údaje společnosti zajišťující dopravu v rozsahu nezbytném pro doručení objednaného zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Zpracování údajů za účelem platby

V rámci platebního procesu v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: technickým poskytovatelem služeb, úvěrovou institucí, poskytovatelem platebních služeb.

4.1 Zpracování údajů za účelem zpracování transakcí

V závislosti na zvoleném způsobu platby předáváme data nezbytná pro zpracování platební transakce našim technickým poskytovatelům služeb, kteří pro nás jednají na základě zpracování jménem nás, nebo oprávněným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro platební proces. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V určitých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje nezbytné pro zpracování platby sami, například na svých webových stránkách nebo prostřednictvím technického řešení v rámci objednávacího procesu. V tomto ohledu se vztahuje zásady ochrany soukromí příslušného poskytovatele platebních služeb. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich partnerů pro zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

Můžeme předat další údaje našim poskytovatelům služeb, které používají pro účely prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora účetnictví) společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé.
To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v prevenci podvodů nebo efektivního řízení plateb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které mají převahu v procesu vyvažování zájmů.

5. Marketing prostřednictvím e-mailu

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme vám pravidelně zasílat náš e-mailový bulletin na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, použijeme k tomu údaje, které jste nám poskytli speciálně pro tento účel.

Odhlásit se z odběru newsletteru můžete kdykoliv. Lze to udělat buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, nebo prostřednictvím odkazu, který je pro tento účel v newsletteru poskytnut. Po odhlášení z odběru vaši e-mailovou adresu vymažeme ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo jsme si vyhradili právo vaše údaje použít pro jiné účely, které jsou povoleny zákonem a o kterých vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

5.1 Odesílání newsletteru

Newsletter vám zasílá náš poskytovatel služeb, který zpracovává data jménem nás a kterému vaši e-mailovou adresu prozradíme. ​​​​​​​Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila adekvátní úroveň ochrany údajů: Spojené království, USA

Existuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro převod do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Do certifikace našimi poskytovateli služeb zůstává přenos údajů založen na této základně: standardní ochranné doložky Evropské komise.

5.2 Zasílání žádostí o recenzi e-mailem

Pokud jste nám během nebo po zadání vaší objednávky podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR dali výslovný souhlas, použijeme vaši e-mailovou adresu k vyžádání recenze vaší objednávky prostřednictvím recenzního systému, který používáme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého za tímto účelem v žádosti o recenzi.

Žádosti o recenzi mohou být také zasílány naším poskytovatelem služeb Trusted Shops AG Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem ("Trusted Shops").

Při tomto procesu dostáváme informace o příslušném stavu od Trusted Shops (např. zda byla žádost o recenzi odeslána nebo přijata). To se děje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem splnění našeho oprávněného zájmu získat informace o žádostech o recenzi, abychom mohli provádět optimalizace na jejich základě, pokud je to nutné, a také za účelem splnění oprávněného zájmu společnosti Trusted Shops být schopna tuto službu nabízet.

My a Trusted Shops jednáme jako společní správci v otázkách zasílání žádostí o recenzi a sběru a zobrazování informací o recenzích nebo stavech.

V rámci společné správy mezi námi a Trusted Shops se prosím obraťte na Trusted Shops, pokud máte jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů nebo si přejete uplatnit svá práva. Kontaktní údaje najdete zde. Další informace o ochraně údajů najdete na následujícím odkazu zde. Bez ohledu na to můžete vždy také kontaktovat nás prostřednictvím kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vaše poptávka bude pak v případě potřeby předána straně odpovědné za její zpracování.

6. Cookies a další technologie

6.1 Obecné informace

Pro zatraktivnění návštěvy naší webové stránky a umožnění použití určitých funkcí, pro zobrazení vhodných produktů nebo pro tržní výzkum, používáme na různých stránkách technologie včetně takzvaných cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky ukládány na vašem koncovém zařízení. Některé cookies, které používáme, jsou odstraněny po skončení prohlížečové relace, tj. po zavření vašeho prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (persistentní cookies).

Ochrana soukromí koncových zařízení
Při používání našich online služeb používáme technologie, které jsou nezbytně nutné k poskytnutí vyžádané telemediální služby. Ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již ve vašem koncovém zařízení uloženy, nevyžaduje v tomto případě souhlas.

Pro funkce, které nejsou zcela nezbytné, je ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, podmíněno vaším souhlasem. Upozorňujeme, že pokud svůj souhlas neudělíte, některé části webové stránky nemusí být k neomezenému používání dostupné. Jakýkoli váš souhlas zůstává platný, dokud neupravíte nebo neobnovíte příslušná nastavení ve vašem koncovém zařízení.

Kromě toho používáme technologie k splnění právních povinností, kterým podléháme (např. aby bylo možné prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i pro webovou analýzu a online marketing. Další informace o tom, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Jakékoli následné zpracování údajů prostřednictvím cookies a dalších technologií

Používáme takové technologie, které jsou striktně nutné pro použití určitých funkcí naší webové stránky (např. funkce nákupního košíku). Tyto technologie slouží k shromažďování a zpracování IP adres, času návštěvy, informací o zařízení a prohlížeči, stejně jako informací o vašem používání naší webové stránky (např. informace o vašich preferencích). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizované prezentaci naší nabídky, které převládají v procesu vyvažování zájmů.

Nastavení cookies pro váš prohlížeč naleznete kliknutím na následující odkazy: Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Pokud jste souhlasili s použitím technologií podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v zásadách ochrany soukromí. Alternativně můžete také kliknout na následující odkaz: https://alena-home.cz/nastaveni-souboru-cookies. Pokud cookies nejsou přijaty, funkčnost našeho webu může být omezena.

Jak mohu nastavit konfiguraci cookies v mém prohlížeči?

Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení cookies. To je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení cookies. Pro každý prohlížeč naleznete tyto informace pod následujícími odkazy:
Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Jaké typy cookies se používají?

6.2 Platforma pro správu souhlasu Cookiebot

Na našem webu používáme Cookiebot, abychom vás informovali o technologiích, které na našem webu používáme, a abychom získali, spravovali a zdokumentovali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí těchto technologií. To vyžaduje článek 6 (1) (c) GDPR, abychom splnili naši právní povinnost podle článku 7 (1) GDPR, aby bylo možné prokázat váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterému podléháme. Služba správy souhlasů Cookiebot je nabídkou společnosti Usercentrics A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko, která zpracovává vaše údaje jménem naší firmy.
Po podání vašeho prohlášení o cookies na našem webu, webový server Cookiebot uloží vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas vašeho prohlášení, informace o prohlížeči, URL odkud bylo prohlášení odesláno, informace o vašem chování souhlasu a anonymní náhodný klíč. Navíc je používán cookie "CookieConsent", který obsahuje informace o vašem chování souhlasu a klíč. Vaše údaje budou smazány po dvanácti měsících, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR, nebo si vyhrazujeme právo používat vaše údaje pro jiné účely, které jsou právně povoleny a o kterých vás informujeme v této zásadě ochrany soukromí.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila přiměřenou úroveň ochrany údajů rozhodnutím: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřené úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenos do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Do certifikace našimi poskytovateli služeb se přenos údajů nadále zakládá na této základně: standardní ochranné doložky Evropské komise.

6.3 Informace o přeshraničním přenosu dat (přenos dat do třetích zemí)

Na našem webu používáme technologie poskytovatelů služeb, jejichž sídlo a/nebo umístění serverů může být ve třetích zemích mimo EU nebo EHP. Pokud pro tuto zemi neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise, musí být zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů jinými vhodnými zárukami.

Vhodné záruky ve formě smluvně dohodnutých standardních smluvních doložek Evropské komise nebo závazných interních pravidel ochrany údajů (Binding Corporate Rules) jsou v zásadě možné, vyžadují však předběžný přezkum smluvních stran, zda je možné zajistit přiměřenou úroveň ochrany. Podle judikatury Soudního dvora EU může být pro tento účel nutné přijmout dodatečná ochranná opatření.

Zásadně jsme se dohodli na standardních smluvních doložkách ochrany údajů vydávaných Evropskou komisí s poskytovateli technologií, které používáme a kteří zpracovávají osobní údaje ve třetí zemi. Kde je to možné, dohodneme se také na dodatečných ochranných opatřeních, aby bylo zajištěno, že v třetích zemích bez rozhodnutí o přiměřenosti je zaručena dostatečná ochrana údajů.

Navzdory tomu se může stát, že i přes všechna smluvní a technická opatření nebude úroveň ochrany údajů ve třetí zemi odpovídat té v EU. V takových případech vás v rámci souhlasu s cookies požádáme, pokud je to nutné, o váš souhlas podle čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR s přenosem vašich osobních údajů do třetí země.

Zvláště existuje riziko, že místní úřady ve třetí zemi nemají z hlediska evropské ochrany údajů dostatečně omezená přístupová práva k vašim osobním údajům, že my jako vývozce údajů nebo vy jako subjekt údajů o tom nemusíme vědět a/nebo že nemáte dostatečné právní prostředky k zamezení a/nebo postupu proti takovému přístupu.

Zvláště následující země jsou aktuálně mezi třetími zeměmi bez rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské komise (příklad výčtu):

 • Čína
 • Rusko
 • Tchaj-wan

Informace o tom, do kterých třetích zemí přenášíme data, najdete v ochraně údajů pro příslušný nástroj a/nebo službu, kterou používáme pro správu souhlasu/Platformu pro správu souhlasu (CMP).

7. Použití cookies a dalších technologií

Pokud jste dali svůj souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, používáme na našem webu následující cookies a další technologie třetích stran. Data shromážděná v tomto kontextu budou smazána po splnění příslušného účelu a ukončení používání dané technologie. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna. Další informace o možnostech odvolání najdete v části "cookies a další technologie". Další informace včetně právního základu pro zpracování údajů naleznete u příslušných technologií. Pokud máte dotazy na naše poskytovatele služeb a základ naší spolupráce s nimi, využijte prosím kontaktní možnost popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

7.1 Použití služeb Google

Používáme následující technologie společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace, které technologie Google automaticky shromažďují o vašem používání našeho webu, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam uchovány. Pokud není pro konkrétní technologie uvedeno jinak, zpracování údajů je založeno na dohodě uzavřené pro příslušnou technologii mezi společně odpovědnými stranami podle čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů Google.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí o přiměřenosti od Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních smluvních doložkách ochrany údajů přijatých Evropskou komisí.

Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek automaticky Google Analytics shromažďuje a ukládá data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči stejně jako informace o vašem používání naší webové stránky), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Pro tento účel mohou být použity cookies. Pokud navštívíte naši webovou stránku z EU, vaše IP adresa bude uložena na serveru umístěném v EU za účelem odvození údajů o poloze a poté ihned smazána, než bude provoz přesměrován na další servery Google k zpracování. Zpracování dat probíhá na základě dohody o zpracování objednávek od Google.

Pro optimalizaci marketingu naší webové stránky jsme aktivovali nastavení sdílení dat pro "produkty a služby Google". To umožňuje Google přístup k datům shromážděným a zpracovaným Google Analytics a poté je použít ke zlepšení služeb Google. Sdílení dat s Google v rámci těchto nastavení sdílení dat je založeno na dodatečné dohodě mezi správci údajů. Nemáme vliv na následné zpracování údajů Google.

Pro účely webové analytiky umožňuje rozšířená funkce Google Analytics Google Signály takzvané "sledování napříč zařízeními". Pokud jsou vaše internetem připojená zařízení propojena s vaším účtem Google a máte v účtu Google aktivované nastavení "personalizovaná reklama", může Google generovat zprávy o vašem chování při používání (zejména počty uživatelů napříč zařízeními), i když změníte zařízení. V tomto ohledu nezpracováváme osobní údaje; dostáváme pouze statistiky založené na Google Signálech.

Pro účely webové analytiky a reklamy umožňuje rozšířená funkce Google Analytics použití takzvaného DoubleClick cookie, které rozpozná váš prohlížeč při návštěvě jiných webových stránek. Google tyto informace použije k sestavení zpráv o vaší aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky.

Google Ads

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google, stejně jako na webových stránkách třetích stran, je použit tzv. Google Remarketing Cookie, když navštívíte naši webovou stránku, který automaticky umožňuje reklamu na základě zájmů prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání naší webové stránky), pomocí pseudonymního cookie ID a na základě navštívených stránek. Jakékoli další zpracování údajů probíhá pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení "personalizovaná reklama". V tomto případě, pokud jste přihlášeni k Google během návštěvy naší webové stránky, Google použije vaše údaje společně s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí používáme Google Ads Conversion Tracking k měření vašeho následného chování při používání, když na naši webovou stránku přijdete prostřednictvím reklamy Google Ads. Pro tento účel mohou být použity cookies a shromažďována údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání naší webové stránky na základě událostí určených námi, jako je návštěva webu nebo registrace k newsletteru), z nichž jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily.

Google Maps

Pro vizuální zobrazení geografických informací shromažďuje Google Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a tyto údaje přenáší na Google a poté je Google zpracovává. Na toto následné zpracování údajů nemáme vliv.

Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a před spamem automatizovaným softwarem (tzv. boty), shromažďuje Google reCAPTCHA údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání naší webové stránky) a provádí analýzu vašeho používání naší webové stránky pomocí tzv. JavaScriptu a cookies. Navíc jsou vyhodnocovány i další cookies uložené ve vašem prohlížeči službami Google. Osobní údaje nejsou z vstupních polí příslušného formuláře čteny ani ukládány.

Google Fonts

Za účelem jednotné prezentace obsahu na naší webové stránce shromažďuje skriptový kód "Google Fonts" údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), které jsou přenášeny na Google a poté Googlem zpracovávány. Na toto následné zpracování údajů nemáme vliv.

Google Tag Manager

Pomocí nástroje Google Tag Manager můžeme na našem webu spravovat různé kódy a služby. Při implementaci jednotlivých značek může Google také zpracovávat osobní údaje (např. IP adresu, online identifikátory (včetně cookies)). Zpracování údajů je prováděno na základě smlouvy o zpracování objednávek od Google.

Použitím Google Tag Manageru lze dosáhnout zjednodušené integrace různých služeb/technologií.

Pokud si nepřejete používat jednotlivé sledovací služby a proto jste je deaktivovali, deaktivace zůstává v platnosti pro všechny dotčené sledovací značky, které jsou integrovány pomocí Google Tag Manageru.

YouTube Video Plugin

Pro integraci obsahu třetích stran jsou prostřednictvím YouTube Video Pluginu v rozšířeném režimu ochrany údajů, který používáme, shromažďovány údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), které jsou přeneseny na Google a poté zpracovány Googlem pouze v případě, že spustíte video.

7.2 Použití služeb Microsoftu

Používáme technologie společnosti Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irsko (dále jen "Microsoft"). Zpracování údajů je prováděno na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami podle čl. 26 GDPR. Informace, které Microsoft automaticky shromáždí o vašem používání našeho webu, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA a tam uchovávány. Další informace o způsobu zpracování údajů společností Microsoft naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Microsoftu.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila adekvátní úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí o adekvátnosti Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách ochrany údajů přijatých Evropskou komisí.

Microsoft Advertising

Pro účely reklamy ve výsledcích vyhledávání Bing, Yahoo a MSN, stejně jako na webových stránkách třetích stran, je při návštěvě našeho webu používán takzvaný Cookie pro Remarketing Microsoft Advertising, který automaticky umožňuje reklamu založenou na zájmech prostřednictvím shromažďování a zpracování údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání našeho webu) a prostřednictvím pseudonymního cookie ID a na základě navštívených stránek.

Pro analýzu webu a sledování událostí používáme Microsoft Advertising Universal Event Tracking (UET) k měření vašeho následného chování při používání, když na náš web přijdete prostřednictvím reklamy Microsoft Advertising, z nichž jsou generovány uživatelské profily s použitím pseudonymů. Pro tento účel mohou být použity cookies a mohou být shromažďovány údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání našeho webu na základě událostí specifikovaných námi, jako je návštěva webové stránky nebo registrace k odběru newsletteru), z nichž jsou vytvářeny uživatelské profily s použitím pseudonymů. Pokud jsou vaše internetem propojená zařízení spojena s vaším účtem Microsoft a v nastavení účtu Microsoft nemáte zakázáno "Zájmově orientovanou reklamu", může Microsoft generovat zprávy o chování uživatelů (zejména o počtech uživatelů napříč zařízeními), i když změníte zařízení, takzvané "cross-device tracking". V tomto ohledu nezpracováváme osobní údaje, obdržíme pouze statistiky založené na Microsoft UET.

Bing Maps

Pro vizuální zobrazení geografických informací shromažďuje Bing Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, a předává tyto údaje Microsoftu a Microsoft je zpracovává. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv.

7.3 Využití služeb Facebooku

Využití Facebook Pixelu

Používáme Facebook Pixel v rámci technologií společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko (dále jen „Facebook (od Meta)“ nebo „Meta Platforms Ireland“), jak je popsáno níže. Facebook Pixel se používá k automatickému sběru a ukládání údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání našeho webu na základě událostí, které jsme specifikovali, jako je návštěva webu nebo registrace k odběru novinek), z nichž jsou vytvářeny uživatelské profily pomocí pseudonymů. V rámci takzvaného pokročilého párování jsou rovněž shromažďovány a ukládány hašované informace pro účely párování, pomocí nichž lze identifikovat jednotlivce (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). Pro tento účel je při návštěvě našeho webu automaticky nastaven cookie Facebook Pixelu, který umožňuje automatické rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webů prostřednictvím pseudonymní cookie ID. Facebook (od Meta) tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavení zpráv o aktivitách na webu a poskytnutí dalších služeb souvisejících s využíváním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy. Na zpracování údajů Facebookem nemáme žádný vliv a obdržíme pouze statistiky založené na Facebook Pixelu.
Informace automaticky shromažďované technologiemi Facebooku (od Meta) o vašem používání našeho webu jsou obvykle přenášeny na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam ukládány. Další informace o zpracování údajů Facebookem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku (od Meta). Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích, pro které Evropská komise stanovila rozhodnutím odpovídající úroveň ochrany údajů: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Spojené království, Argentina. Existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro převod do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Certifikace je k dispozici. Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie, Hongkong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko. Pro tuto zemi/tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany. Naše spolupráce je založena na těchto zárukách: Standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

Analýzy Facebooku

V rámci nástrojů pro podnikání na Facebooku nám statistiky vytvořené pomocí Facebook Pixelu o vašem používání našeho webu umožňují analyzovat aktivitu návštěvníků na webu. Zpracování dat je založeno na smlouvě o zpracování dat s Facebookem (od Meta). Analýza slouží k optimální prezentaci a marketingu našeho webu.

Facebook Ads (Správce reklamy)

Používáme Facebook Ads pro propagaci tohoto webu na Facebooku (od Meta) a dalších platformách. Určujeme parametry příslušné reklamní kampaně. Facebook (od Meta) je zodpovědný za přesnou realizaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů. Pokud není pro jednotlivé technologie specifikováno jinak, zpracování dat je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Společné řízení se omezuje na sběr dat a jejich přenos společnosti Meta Platforms Ireland. Následné zpracování dat společností Meta Platforms Ireland není touto dohodou pokryto.

Na základě statistik o aktivitě návštěvníků na našem webu vytvořených prostřednictvím Facebook Pixelu provozujeme skupinovou reklamu na Facebooku (od Meta) pomocí Facebook Custom Audience určením charakteristik příslušné cílové skupiny. V rámci pokročilého párování (viz výše), které probíhá pro určení příslušné cílové skupiny, působí Facebook (od Meta) jako náš zpracovatel dat.

Na základě pseudonymní cookie ID používané Facebook Pixelem a shromážděných dat o vašem uživatelském chování na našem webu provozujeme personalizovanou reklamu prostřednictvím Facebook Pixel Remarketing.

Prostřednictvím Facebook Pixel Conversions měříme vaše následné uživatelské chování pro účely webové analýzy a sledování událostí, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy Facebook Ads. Zpracování dat je založeno na smlouvě o zpracování dat s Facebookem (od Meta).

7.4 Další poskytovatelé služeb webové analýzy a online marketingu

Využití Pinterest Tagu pro webovou analýzu a reklamní účely

Pro účely webové analýzy a reklamy na Pinterestu a na webech třetích stran jsou při návštěvě našeho webu automaticky aktivovány technologie společnosti Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2. patro, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen "Pinterest"), které umožňují reklamu založenou na zájmech tím, že shromažďují data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našeho webu na základě událostí, které jsme specifikovali, jako je návštěva webu nebo registrace k odběru novinek), pseudonymní cookie ID a na základě stránek, které navštívíte. Ze shromážděných dat jsou vytvořeny uživatelské profily s použitím pseudonymů. Pinterest tyto informace zkombinuje s dalšími daty z vašeho účtu na Pinterestu a využije je pro sestavení zpráv o aktivitě na webu a pro poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu. Na zpracování dat společností Pinterest nemáme vliv a dostáváme pouze statistiky založené na značkách Pinterestu. To nám umožňuje měřit vaše následné vzorce užívání pro účely webové analýzy a sledování událostí, když na náš web přijdete přes reklamu na Pinterestu. Informace automaticky shromažďované společností Pinterest jsou obvykle přenášeny na server společnosti Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA, a jsou tam uloženy. Zpracování dat probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými subjekty v souladu s čl. 26 GDPR.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery ve státech mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila adekvátní úroveň ochrany dat.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery ve státech mimo EU a EHP. Pro tyto státy neexistuje rozhodnutí o adekvátnosti od Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně údajů, které přijala Evropská komise.

Použití video pluginu Vimeo pro integraci obsahu třetích stran

Pro účel integrace obsahu třetích stran jsou prostřednictvím video pluginu od Vimeo Inc., 330 West 34th Street, 5. patro, New York 10011, USA (dále jen "Vimeo"), shromažďována data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči), která jsou následně předána a zpracována společností Vimeo. Zpracování dat je prováděno na základě dohody mezi společně odpovědnými subjekty v souladu s čl. 26 GDPR. Do video pluginu Vimeo je automaticky integrován Google Analytics. Pro účely webové analýzy Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, stejně jako informace o vašem používání našeho webu), z nichž jsou s využitím pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Pro tento účel mohou být použity cookies. Google Analytics je nabídkou společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Informace automaticky shromažďované společností Google o vašem používání našeho webu jsou obvykle přeneseny na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam uloženy. Pokud naši webovou stránku navštívíte z EU, bude vaše IP adresa uložena na serveru umístěném v EU za účelem odvození lokálních dat a poté okamžitě smazána předtím, než bude provoz předán dalším serverům Google pro zpracování. Na zpracování dat společností Vimeo, včetně nastavení a výsledků Google Analytics, nemáme vliv ani přístup.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery ve státech mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila adekvátní úroveň ochrany dat.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery ve státech mimo EU a EHP. Pro tyto státy neexistuje rozhodnutí o adekvátnosti od Evropské komise. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách o ochraně údajů, které přijala Evropská komise.

8. Integrace důvěryhodnosti Trusted Shops Trustbadge / další widgety

Do této webové stránky jsou integrovány widgety Trusted Shops pro zobrazení služeb Trusted Shops (např. důvěryhodnostní pečeť, shromážděné recenze).

Toto slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na optimalizovaném marketingu tím, že umožňuje bezpečné nakupování v souladu s čl. 6 (1) (f) GDPR, které převažují v kontextu vyvážení zájmů. Trustbadge a služby s ním propagované jsou nabídkou společnosti Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem ("Trusted Shops"). My a Trusted Shops jsme společnými správci v termínech ochrany dat podle čl. 26 GDPR. V následujícím odstavci vás informujeme o základních obsazích dohody o společném řízení podle čl. 26 odst. 2 GDPR.

V rámci společné odpovědnosti mezi námi a společností Trusted Shops AG se prosím s případnými dotazy týkajícími se ochrany dat a s požadavky na uplatnění vašich práv obracíte přednostně na Trusted Shops prostřednictvím kontaktu uvedeného v zásadách ochrany osobních údajů. Bez ohledu na to se však můžete kdykoli obrátit na vybranou zodpovědnou osobu. Váš dotaz bude pak v případě potřeby předán druhému zodpovědnému subjektu k odpovědi.

8.1 Zpracování dat při integraci Trustbadge/dalších widgetů

Trustbadge je poskytován americkým poskytovatelem CDN (content delivery network). Adekvátní úroveň ochrany dat je zajištěna rozhodnutím Evropské komise o adekvátnosti, které je přístupné zde pro USA. Poskytovatelé služeb ze Spojených států jsou obecně certifikováni podle rámcového programu EU-USA pro ochranu dat (DPF). Další informace jsou dostupné zde. V případě, že poskytovatelé služeb nejsou certifikováni podle DPF, byly uzavřeny standardní smluvní doložky jako vhodná záruka.

Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky ukládá takzvaný serverový log soubor, který také obsahuje vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupová data) a vyvolání. Ihned po shromáždění dat je IP adresa anonymizována, takže uložená data nemohou být vaší osobě přiřazena. Anonymizovaná data jsou zejména používána pro statistické účely a pro analýzu chyb.

8.2 Zpracování dat po dokončení objednávky

Po dokončení objednávky jsou informace o objednávce (celková částka objednávky, číslo objednávky, zakoupený produkt, pokud je to případ) a vaše e-mailová adresa, která byla zahashována pomocí kryptologické jednosměrné funkce, předány společnosti Trusted Shops. Právním základem je čl. 6 odst. 1 (f) GDPR. To slouží k ověření, zda jste již zaregistrováni pro služby společnosti Trusted Shops, a je tedy nezbytné pro plnění našich a převažujících oprávněných zájmů společnosti Trusted Shops na poskytování služeb transakčního hodnocení vázaného na konkrétní objednávku v souladu s čl. 6 odst. 1 (f) GDPR. Pokud jste zaregistrováni, další zpracování probíhá v souladu s smluvním dohodnutím mezi vámi a Trusted Shops. Pokud ještě nejste pro služby zaregistrováni, dostanete následně příležitost to učinit poprvé. Další zpracování po registraci také závisí na smluvním dohodnutí s Trusted Shops. Pokud ještě nejste pro služby zaregistrováni, dostanete poté možnost udělit svůj souhlas s přijímáním pozvánek k hodnocení. Pokud tento souhlas neudělíte, budou všechna přenesená data automaticky smazána společností Trusted Shops a osobní reference již není možná.

Společnost Trusted Shops využívá poskytovatele služeb v oblastech hostingu, monitoringu a logování. Právní základ je čl. 6 odst. 1 (f) GDPR za účelem zajištění bezproblémového provozu. Zpracování může probíhat ve třetích zemích (USA a Izrael). Adekvátní úroveň ochrany dat je v každém případě zajištěna rozhodnutím Evropské komise o adekvátnosti, které je dostupné zde pro USA a zde pro Izrael. Poskytovatelé služeb ze Spojených států jsou obecně certifikováni podle rámcového programu EU-USA pro ochranu dat (DPF). Další informace jsou dostupné zde. V případě, že poskytovatelé služeb nejsou certifikováni podle DPF, byly uzavřeny standardní smluvní doložky jako vhodná záruka.

9. Sociální média

9.1 Sociální pluginy od Facebooku, Instagramu, Pinterestu

Na našich webových stránkách se používají tlačítka sociálních sítí. Ty jsou do stránky integrovány pouze jako HTML odkazy, takže při přístupu na naše webové stránky nedochází k navázání spojení se servery příslušných poskytovatelů. Pokud kliknete na jedno z těchto tlačítek, v novém okně vašeho prohlížeče se otevře webová stránka příslušné sociální sítě. Tam můžete například kliknout na tlačítko Líbí se mi nebo Sdílet.

9.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Youtube, Instagramu, Pinterestu

Pokud jste udělili svůj souhlas příslušnému poskytovateli sociálních médií podle čl. 6 odst. 1 (a) GDPR, vaše údaje budou automaticky shromažďovány a ukládány pro účely tržního výzkumu a reklamy při návštěvě naší online přítomnosti na výše uvedených sociálních médiích, z nichž jsou vytvářeny uživatelské profily pomocí pseudonymů. Ty mohou být například použity k umístění reklam uvnitř i vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu jsou obvykle používány cookies. Pro podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným poskytovatelem sociálních médií, stejně jako kontaktní možnost a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele uvedených níže. Pokud stále potřebujete pomoc v této věci, kontaktujte nás.

Facebook (od společnosti Meta) je poskytován společností Meta Platforms Ireland Ltd., blok J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko (dále jen "Meta Platforms Ireland"). Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (od společnosti Meta) jsou obvykle přenášeny na server společnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam ukládány. Zpracování dat v kontextu návštěvy fanouškovské stránky na Facebooku (od společnosti Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci podle čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v těchto zemích, pro které Evropská komise stanovila adekvátní úroveň ochrany dat rozhodnutím: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Velká Británie, Argentina.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany dat pro USA jako základ pro přenos do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Certifikace je k dispozici.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v těchto zemích: Austrálie, Hongkong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko.
Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti úrovně ochrany. Naše spolupráce s nimi je založena na těchto zárukách: Standardní smluvní doložky Evropské komise.

Instagram (od společnosti Meta) je poskytován společností Meta Platforms Ireland Ltd., blok J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko (dále jen "Meta Platforms Ireland"). Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem využívání naší online přítomnosti na Instagramu jsou typicky přenášeny a ukládány na serveru společnosti Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Zpracování dat v kontextu návštěvy fanouškovské stránky na Instagramu (od společnosti Meta) je založeno na dohodě mezi společnými správci podle článku 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) naleznete zde.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v těchto zemích, pro které Evropská komise určila adekvátní úroveň ochrany dat rozhodnutím: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Velká Británie, Argentina:

Existuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany dat pro USA jako základ pro přenos do třetí země, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Certifikace je k dispozici.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v těchto zemích: Austrálie, Hongkong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko:
Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách ochrany dat přijatých Evropskou komisí.

YouTube je poskytován společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen "Google"). Informace automaticky shromažďované společností Google o vašem využívání naší online přítomnosti na YouTube jsou obecně přenášeny na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam ukládány.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise stanovila adekvátní úroveň ochrany dat rozhodnutím.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách ochrany dat přijatých Evropskou komisí.

Pinterest je poskytován společností Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2. patro, Fenian Street, Dublin 2, Irsko (dále jen "Pinterest"). Informace automaticky shromažďované společností Pinterest o vašem využívání naší online přítomnosti na Pinterestu jsou obvykle přenášeny a ukládány na serveru Pinterest, Inc, 505 Brannan St, San Francisco, CA 94107, USA.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise stanovila adekvátní úroveň ochrany dat rozhodnutím.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo využívají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje rozhodnutí Evropské komise o adekvátní úrovni ochrany. Naše spolupráce je založena na standardních doložkách ochrany dat přijatých Evropskou komisí.

10. Možnosti kontaktu a vaše práva

10.1 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva podle:

 • čl. 15 GDPR, právo získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, v rozsahu tam popsaném;
 • čl. 16 GDPR, právo okamžitě požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které u nás jsou uložené;
 • čl. 17 GDPR, právo požadovat výmaz vašich osobních údajů uložených u nás, pokud další zpracování není vyžadováno
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
  • pro splnění právní povinnosti;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • čl. 18 GDPR, právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud
  • zpochybňujete přesnost údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale odmítáte jejich vymazání;
  • údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  • stejně jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • čl. 20 GDPR, právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich přenos jinému správci;
 • čl. 77 GDPR, právo podat stížnost dozorovému úřadu. Obvykle se můžete obrátit na dozorový úřad ve vašem obvyklém místě pobytu nebo pracovišti nebo na naše firemní sídlo.

Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je popsáno výše, abychom chránili naše oprávněné zájmy, které převáží v procesu vyvažování zájmů, můžete proti takovému zpracování údajů vznést námitku s účinkem do budoucnosti. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, toto právo můžete kdykoliv uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud jsou vaše údaje zpracovávány z jiných důvodů, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitku již vaše osobní údaje pro takové účely zpracovávat nebudeme, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

To se nevztahuje na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě vaše osobní údaje již pro takové účely zpracovávat nebudeme.

10.2 Možnosti kontaktu

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se toho, jak shromažďujeme, zpracováváme nebo používáme vaše osobní údaje, chcete se informovat, opravit, omezit nebo smazat vaše údaje, odvolat jakékoli udělené souhlasy nebo odmítnout určité použití údajů, prosím kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů poskytnutých v naší identifikaci dodavatele.

Nahrávám...
Nahrávám...