Popis činností v oblasti ekologie

Udržitelný rozvoj


Zero waste, less waste, slow life – tato hesla jsou stále méně překvapivá. Důležité jsou v tomto případě také četné publikace, blogosféra a průvodci. Zájemci o ekologii se inspirují různými knihami a koncepty v nich obsaženými a měnícími jejich životy tak, aby byly ještě blíže přírodě. I naše firma jde směrem ekologie a přináší vám lepší produkty v souladu s přírodou.


Ekologické aktivity mají za cíl zlepšit životní prostředí


Eko trend je přístup, který je v současnosti jedním z nejdůležitějších prvků strategie podnikatelské odpovědnosti. Móda pro ekologické společnosti vyplývá z mnoha různých faktorů, mezi nimiž je vůdčí touha skutečně zlepšit stav našeho přírodního prostředí. Stále více společností uplatňuje ekologická opatření již ve fázi návrhu kanceláře, ale i při výrobě nebo prodeji vlastních produktů. využívá energeticky úsporné technologie a její zaměstnanci vědomě dodržují zásady ekologie ve společnosti. V důsledku toho používají kancelářské materiály šetrně, digitalizují většinu dokumentů a přikládají velký význam třídění odpadu.


U nás pořídíte 100 % biologicky odbouratelné obaly


U nás se snažíme nejen o omezení používání papírových dokumentů uvnitř firmy na nezbytné minimum či využívání barev do tiskárny s maximálním použitím. Rovněž v Aleně nenajdete umělé, silně se rozkládající fóliové obaly nebo zbytečnou bublinkovou fólii, kterými jsou výrobky obvykle baleny. Vše jsme nahradili 100 % biologicky rozložitelnými obaly a kartónovými krabicemi.

O ekologii jde u nás v první řadě. Nejenže jsou naše produkty označeny certifikáty OEKO-TEX® Standard100, tedy se jedná o k přírodě i lidem šetrné výrobky, ale také neprodané záclony dáváme dále. Firma GRANDBAG, která je zodpovědná za projekt související s aktivizací seniorů, z nich vyrábí opakovaně použitelné tašky v souladu s myšlenkou zero waste!


I naše šicí dílna je ekologická


Nowoczesna szwalnia Alena

Ve firmě Alena neplatí, že šicí dílna znamená nadprůměrné emise skleníkových plynů. Při každodenní práci používáme LED osvětlení, díky kterému jsme snížili spotřebu elektřiny o 50 %. Navíc všechny naše budovy a šicí závody jsou zásobovány elektřinou z fotovoltaických panelů instalovaných, které pokrývají téměř 100 % naší spotřeby elektřiny. Tyto panely máme nainstalovány na všech našich budovách.

Moderní šicí dílny, které jsme nedávno spustili, nejenže usnadňují výrazně práci, ale také snížili počet nezbytných korekcí na minimum. Numerický řídící mechanismus pro změnu umožní využití co největšího množství materiálu. Tím se sníží objem zbytků a odpadu, dochází k minimu ztrát materiálu.


Ekologie ve firmě – kde začít?


Chcete se u nás inspirovat a zavést ekologii i ve vaší firmě? Začněte malými krůčky. Na začátku stačí zaměstnance informovat o nových pravidlech vnitřní politiky a přeskupit prostor ve firmě tak, aby se dal nazvat ekokanceláří. Vyplatí se také zavést eko-marketing. Poraďte se s marketingovým oddělením o přechodu z tiskové reklamy na digitální marketing. Zvažte také, co lze změnit na obalu použitého výrobku, aby byl šetrnější k životnímu prostředí. Díky tomu ochráníte životní prostředí, přilákáte nové zákazníky, ale také ušetříte peníze.

Nahrávám...
Nahrávám...