Všeobecné obchodní podmínky pro přidávání hodnocení

Více o opatřeních přijatých k ověření hodnocení/ zpětných vazeb si můžete přečíst tady.

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky definují pravidla pro zveřejňování hodnocení uživatelů na téma produktů dostupných v internetovém obchodě www.alena-home.cz, provozovaném společností DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, dále jen alena-firany.pl.
 2. Odesláním hodnocení na produkt/y na webu www.alena-home.cz uživatel přijímá a zavazuje se dodržovat pravidla těchto obchodních podmínek.
 3. Recenze uživatele je fragment jím zveřejněné informace (prohlášení) na webové stránce www.alena-home.cz (dále jen Webová stránka), úzce související s jeho subjektivním pohledem na předmět prohlášení (dále jen: hodnocení).

§ 2 Pravidla pro zveřejňování hodnocení/recenzí

 1. Aby bylo hodnocení zveřejněno na webových stránkách, mělo by být napsáno v polštině v souladu s platnými pravidly spisovné polštiny.
 2. Publikovaná prohlášení jsou subjektivní hodnoceními uživatelů. Zveřejněním obsahu a jeho sdílením uživatel šíří obsah dobrovolně. Publikovaný obsah nevyjadřuje názory alena-firany.pl a neměl by být ztotožňován s jejími aktivitami. Alena-firany.pl není poskytovatelem obsahu, ale pouze subjektem, který pro tento účel poskytuje adekvátní teleinformatické zdroje.
 3. Pro zveřejnění hodnocení by měl uživatel uvést správné údaje, tzn.
  1. hodnocení na stupnici od 1 do 5 hvězdiček
  2. označení uživatele (křestní jméno nebo přezdívka)
  3. e-mailová adresa (neviditelná pro ostatní uživatele webu),
  4. shrnutí hodnocení,
  5. obsah hodnocení

a poté kliknout na příslušné tlačítko pro potvrzení přidání hodnocení. Výše uvedené údaje mohou být použity k ověření pravdivosti prohlášení.

 1. Hodnocení zaslané uživatelem bude zveřejněno po ověření obsahu. Alena-home.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o umístění zaslaných hodnocení na stránky nebo zamítnutí (v souladu s §2 odst. 6 těchto obchodních podmínek).
 2. Uživatel prohlašuje, že svou výpovědí neporušuje platné právní předpisy ani práva třetích osob. Uživatel je plně odpovědný za jím zveřejněná prohlášení na webu.
 3. Alena-home.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění hodnocení, zejména když:
  1. porušuje platné předpisy polského a mezinárodního práva, vyzývá k rasové, náboženské, etnické nenávisti atd. a obsahuje fašistický, pornografický a obecně vulgární obsah, propaguje násilí, uráží náboženské cítění nebo dobré mravy,
  2. porušuje patenty, autorská práva, obchodní tajemství a další práva duševního vlastnictví,
  3. obsahuje osobní údaje, kontaktní údaje nebo e-mailové adresy, GG čísla, Skype čísla atd.
  4. jedná se o kopii obsahu hodnocení zcela nebo zčásti od jiných uživatelů webu, výrobce recenzovaného produktu, a obsahuje fragmenty obsahu z různých zdrojů a nemůže být kopií vlastního hodnocení;
  5. obsahuje odkazy na jiné webové stránky, jiné subjekty než www.alena-home.cz, zejména konkurenční webové stránky, internetové obchody a srovnávače cen,
  6. obsahuje reklamní obsah nebo jiný komerční obsah,
  7. nevztahuje se na celý nebo část recenzovaného produktu,
  8. nemá žádnou věcnou hodnotu,
  9. obsahuje spam,
  10. jedná se pouze o popis hodnoceného produktu,
  11. není napsáno v souladu s pravidly polského pravopisu a gramatiky (např. neobsahuje polské znaky, pokud by měly být v daném slově použity),
  12. je psán celý velkými písmeny
  13. adresu uvedenou v hodnocení nelze přiřadit k objednávce s hodnoceným produktem.
 4. Obsah hodnocení uživatelů může být zpřístupněn subjektům oprávněným je přijímat podle platných právních předpisů, včetně příslušných donucovacích nebo soudních orgánů.
 5. Zákaznické hodnocení produktu je průměr vypočtený na základě individuálních zákaznických hodnocení poskytnutých podle § 2 zák. 3 pís. a těchto obchodních podmínek. Tento průměr zohledňuje různé typy připomínek v závislosti na tom, kde bylo hodnocení umístěno (webová stránka) a osobě, která hodnocení vydala (registrovaný uživatel internetového obchodu www.alena-firany.pl, neregistrovaný uživatel). Nepřihlíží se však k hodnocením, které byly shledány nezákonnými (§ 2 odst. 6 pís. a-f).

§ 3 Autorské práva

 1. Uživatel uděluje alena-firany.pl neomezenou licenci k bezplatnému používání, šíření, publikování, kopírování a distribuci ze strany alena-firany.pl jakýchkoliv hodnocení jím zveřejněných na webové stránce.
 2. Na základě udělené licence získává alena-home.cz právo:
 3. šířit hodnocení jejich zveřejnění tak, aby k nim měl každý přístup na jím zvoleném místě a v čase (internet), veřejné vystavovat a zveřejňovat,
 4. zaznamenávat a reprodukovat hodnocení – vytvářet kopie hodnocení jakoukoli technikou, včetně tisku, reprografie, magnetického záznamu a digitální technologie.

Na základě udělené licence se autor zavazuje použít hodnocení v jakékoli části, udělit sublicenci třetím osobám k užití díla nebo jeho části, použít dílo nebo jakoukoli jeho část k propagaci a reklamě alena-firany.pl. Autor zároveň uděluje společnosti alena-firany.pl licenci ve smyslu, že hodnocení je autorské a je výsledkem vlastní duševní práce uživatele a neporušuje autorská práva třetích osob. Pokud jsou výše uvedená prohlášení nepravdivá, nese uživatel odpovědnost vůči třetím osobám za porušení jejich práv.

§ 4 Závěrečná ustanovení

 1. Alena-home.cz si vyhrazuje právo kontaktovat uživatele zasílajícího hodnocení na uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Alena-home.cz vynaloží veškeré úsilí, aby umožnila uživatelům internetu využívat možnost přidávání recenzí na webové stránky pomocí všech oblíbených webových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů připojení k internetu. Minimální technické požadavky pro přidání hodnocení na stránky www.alena-home.cz je webový prohlížeč minimálně Internet Explorer 8 nebo Chrome 16 nebo FireFox 3 nebo Opera 10 nebo Safari 5 nebo novější, s povolenou podporou jazyka Javascript, akceptující soubory typu „cookies“ a připojení k internetu s kapacitou alespoň 256 kbit/s. Webové stránky jsou responzivní a dynamicky se přizpůsobují jakémukoli rozlišení obrazovky.
 3. Alena-home.cz používá mechanismus "cookies", které jsou ukládány serverem alena-home.cz na pevný disk koncového zařízení uživatele při používání webové stránky. Používání „cookies“ je zaměřeno na správné fungování webu na koncových zařízeních uživatelů. Tento mechanismus neničí koncové zařízení uživatele a nemění konfiguraci koncových zařízení uživatelů ani software´u nainstalovaný na těchto zařízeních. Každý uživatel může vypnout mechanismus „cookies“ ve webovém prohlížeči svého koncového zařízení. Alena-home.cz uvádí, že vypnutí"cookies" může způsobit potíže nebo zabránit přidávání hodnocení na web.
 4. Pro přidávání hodnocení na web není nutné, aby měl uživatel aktivní e-mailový účet.
 5. Alena-home.cz prohlašuje, že veřejný charakter internetu a využívání elektronických služeb může zahrnovat riziko získání a úpravy údajů uživatelů neoprávněnými osobami, proto by uživatelé měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména by měli používat antivirové programy a programy chránící identitu uživatelů internetu. Alena-home.cz nikdy nežádá uživatele, aby mu v jakékoli podobě poskytl heslo nebo jiné přístupové údaje.
 6. Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webové stránce webu.
Nahrávám...
Nahrávám...