Právo na zrušení

Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.

Právo na zrušení

Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží získáte do svého fyzického držení vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (DOBRZAŃSCY home Alina Dobrzańska, Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Polska, info@alenahome.cz, Tel: +48 15 840 90 00 o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí, abyste své sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v případě, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízený nejlevnější typ standardního doručení), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejným platebním prostředkem, který jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v každém případě vám v důsledku takového vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky. Náhradu můžeme zadržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo předáte bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nesete vy. Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy neexistuje u následujících smluv:

  • Smlouvy na dodávku zboží, které je vyrobeno podle specifikace spotřebitele, tj. nejedná se o prefabrikované zboží vyrobené na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele nebo je zjevně personalizované.

Vzor storno formuláře

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte prosím níže uvedený formulář a zašlete jej zpět na adres.)

– Do DOBRZAŃSCY Home Alina Dobrzańska, Eugeniusza Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola, Polska, info@alena-home.cz

- Já / My(*) tímto oznamuji/oznamujeme, že já / my(*) odstupuji/odstupujeme od mé/naší (*) kupní smlouvy o koupi následujícího zboží (*) / o poskytnutí následující služby(*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Datum objednání* / datum obdržení*

Jméno/a zákazníka/ů

Adresa zákazníka/ů

- Podpis zákazníka/ů (pouze v případě, že je oznámení podáváno v papírové podobě)
— Datum
(*) Nehodící se škrtněte

Nahrávám...
Nahrávám...